Get Adobe Flash player

 

Kontaktirajte Nas:

 • TCS-srbija
  touringclubsrbija@gmail.com
 • Touring Club Srbija
 • Tel: +381-061/23 14 100
 • Mob: +381-064/233 63 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktirajte Nas:

 • TCS-srbija
  touringclubsrbija@gmail.com
 • Touring Club Srbija
 • Tel: +381-061/2314100
 • Mob: +381-064/233 63 64
 

 

Zakljucivanje ugovora s osiguranjem


 

Polisa privatnosti

Mi poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Iz tog razloga smo i usvojili ovu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti Vam stavlja do znanja kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Obećavamo da ćemo preduzimati korake ka korišćenju Vaših ličnih podataka samo na način koji je kompatibilan sa ovom polisom privatnosti. Ove polise imaju efekta samo na web stranice, biltene, diskusione liste i liste obaveštavanja koje poseduje i pokreće DEL Systems. Ove teme obrađuje Polisa privatnosti:

POJAM OSIGURANJA

Sama reč “osiguranje” na raznim jezicima pored svog privrednog, pravnog ili tehničkog značenja ima i šire, opšte značenje koje već i po svom etiološkom smislu označava p ojam siguranosti, poverenja u nešto, zaštitu, obezbeđenje, zajamčenost. Ovo opšte značenje reči u stvari sasvim dobro označava svrhu osiguranja koje se zapravo i sastoji u pružanju neke sigurnosti. O kakvoj se sigurnosti radi, kome je ona potrebna i na koji način se obezbeđuje?

Čoveku su oduvek pretile razne opasnosti koje su ugoržavale njegov opstanak preteći da unište ili povrede njegov život, zdravlje ili imovinu. On je sa njima neprekidno morao da se bori i da organizuje nekakvu zaštitu. Razn i oblici zaštite koje je pronalazio morali su stalno da se usavršavaju, jer su nastajale i nove opasnosti. Pored potrebe da se zaštite sopstvena dobra od elementarnih sila ili tuđih radnji, javlja se i potreba zaštite od posledica sopstvene aktivnosti kojom se može naneti šteta tuđim dobrima, ili, čak i svojim dobrima. sigurno je da pojedinac sopstvenim snagama nije bio u stanju da obezbedi ovu zaštitu.

Otuda se vrlo rano javila ideja organizovanja zaštite putem zajednice u kojoj će pojedinci, ugroženi istom opasnošću, svojim doprinosima obezbediti naknadu onome od njih koga opasnost pogodi. Drugim rečima, olakšaće svoj položaj time što će rizik podeliti na više lica koja će zajednički snostiti njegove posledice. Realizovanje ove ideje prešlo je dug put i konačno je moralo da se pojavi lice koje je sposobno da organizuje raspodelu rizika, tj. da bude posrednik između mnoštva učesnika rizične zajednice, preko koga će se prikupljati sredstva potrebna za pokriće štetnih posledica koje nastanu nekome od njih.

Tako je došlo do pojave osiguravača i delatnosti osiguranja. Osiguranje je zatim stalno usavršavano da bi što bolje ostvarilo svoj cilj. Ali, iako osnovni cilj osiguranja i dalje ostaje pokrivanje rizika putem zajednice ugroženih pojedinaca, značaj osiguranja danas znatno premaša ovu svrhu i ukazuje na višestruku ulogu koju ono ima u savremenom životu. Osiguranje danas više ne služi samo zaštiti inetersa pojedinaca koji se osiguravaju nego često i inateresima trećih lica koja ne učestvuju u stvaranju zajedničkog fonda. Ali, i više od toga. Osiguranje je od značaja i za čitavu društvenu zajednicu i to sa raznih stanovišta: u ekonomskom pogledu, u socijalnom, itd. Ono, po nekima, prerasta po svom značaju privatni posao, i postaje jedna vrsta javne službe...


 

Od svih ulaganja, samo se jedno sigurno isplati – ulaganje u decu. Njima želimo da obezbedimo budućnost, da im olakšamo životne izbore, da ih usmerimo na pravi put.

Možemo li im garantovati sigurnost
i samostalnost?

Novi program Wiener Städtische osiguranja pod nazivom Total Insurance, omogućava Vam da svom detetu pružite dugotrajnu, potpunu sigurnost.

Do 15. godine života, Vaše dete će biti obezbeđeno osnovnim paketom osiguranja koje ima štedni karakter, a po isteku ovog perioda Total Insurance prerasta u osiguranje života. Sa navršenih 20 godina života osiguranika, ostvaruju se glavne prednosti Total Insurance programa: akumuliranim sredstvima može se raspolagati na najrazličitije načine.


Dobar savet kako i kad da zaključite bilo koji ugovor iz osiguranjai sa kim biće to Vaš dobitak u koliko nas na vreme pozovete

_____________________________________________________________________________________________

Uz Total Insurance, pored sigurnosti, svom detetu pružate i mogućnost izbora!
Ukoliko počnete sa uplatama od najranijeg detinjstva, po isteku 20 godina, Vaše dete stiče mogućnost da na jednostavan način stečeni kapital iskoristi za svoje potrebe, bilo da ih uloži u životno osiguranje, rentu, zdravstveno osiguranje, za školovanje, iskoristi ih kao učešće pri uzimanju kredita, podigne ih kao keš, ili napravi za sebe najbolju kombinaciju ponuđenih mogućnosti.

 

 

Marketing: istraživanje domaćeg i inostranog tržišta i izrada plana propagande, marketinga i business-a

Konsalting: spoljna trgovina i devizno poslovanje, savetovanje i tumačenje zakona, posredovanje u prodaji, organizacija sajmova i izložbi, prevođenje, sastavljanje Ugovora, vođenje korespondencije, praćenje tendera i zastupanje.
Menadžment: Obrazovanje, organizacija seminara, konferencija i naučnih skupova i organizovanje svih tipova skupova.

marketing | konsalting | menadžment

Profesionalan i stručan tim, odgovaramo na složene zahteve klijenata. Višegodišnje iskustvo.

Dešavanja, detaljnije...

Dešavanja: Organizacija stručnih seminara
Pogledajte spisak dešavanja i stručnih seminara.